Dewan

Pembina:
1. Methodius Kusumahadi, DCM – (Ketua Pembina)
2. Dra. Retno Suhapti, M.A. – (Pembina I)
3. Sigit Widiarto, SH, LLM. – (Pembina II)

Pengawas:
1. Frans Toegimin – (Ketua Pengawas)
2. Ahamad Sihabul Millah – (Anggota Pengawas)
3. Bunadi Wijaya Gunawan, MSC. – (Anggota Pengawas)

Pengurus:
1. William E. Aipipidely – (Ketua)
2. Bima Sakti – (Sekretaris)
3. M.G. Setyowati – (Bendahara)
4. Suharsih – (Anggota)

English EN Bahasa Indonesia ID